LSAA

The president of LSAA: Laila Plīta.

ucilsaa@inbox.lv
tālr: +37129245618

Reģ. Nr: 40008138385
"Latvijas Suņu Audzētāju Apvienība"
VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka, LHZBLV22
Konts: LV34LHZB3000166561001